Vizualizace jako základ paměti

Vizualizace neboli zobrazování  je vhodným prostředkem pro osvojení si mnohých faktů, znalostí či dovedností, a proto je jedním z nejlepších systémů pro vzdělávání, ať již Vašich vlastních potomků či kolegů a podřízených v zaměstnání. Proto, aby mohla vizualizace proběhnout, je (krom výpočetních technologií) vhodné využívání kupříkladu magnetických tabulí.

Nepřetěžujte zbytečně své nervové obvody

Oproti projektoru a počítačové technice je pořízení zobrazovacích zápisových tabulí mnohem levnější záležitost, ovšem výsledek jejich působení je téměř shodný. Pro oslovované publikum je pak jejich obrovskou výhodou možnost zapomenout na dlouhé stohy seznamů k memorování a jejich kategorizace do méně obsažných, a tedy lépe zapamatovatelných, kategorií, které mohou být zobrazovány na white boardech.