Oprava kanalizace

V našich podmínkách kanalizačních sítí mají perspektivu zejména nedestruktivní bezvýkopové metody sanace kanalizace ve stávající trase. Jednoduchým porovnáním doby výstavby větší části kanalizačního systému u nás a předpokládanou životností kanalizace je možno vyčíslit rozsah nutných ročních oprav kanalizačního potrubí. A tak i vy můžete být informováni, kdy bude nutná oprava kanalizace.
Klademe důraz na faktor hustoty inženýrských sítí v podzemním prostoru měst, obcí, zejména pak v historických jádrech, a dále nutnost minimalizovat dopad oprava kanalizace na provoz na povrchu území.

Stanovíme rozsah oprav vaší kanalizace

Stačí se pročíst naše webové stránky, spojit se s námi, rádi přijedeme, vše přeměříme a překontrolujeme! Jsme tu pro vás a pro oprava kanalizace!