Drobečková navigace

Úvod > jak nakupovat > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Storno objednávky
drogerieElkup.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován emailem nebo telefonicky za účelem dohody o dalším postupu. Zákazník může objednávku stornovat telefonicky nebo emailem.

Prodejce si dále vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečné vůli zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Reklamační řád
Součástí doručené objednávky je daňový doklad – faktura, která slouží také jako záruční list.

Reklamace je možné uplatňovat na adrese:
Elkup spol. s r.o.
Kurská 3
625 00 Brno
mailem:kurska@drogerieelkup.cz nebo telefonicky na 547240547

Informace o výrobcích:
Prodávající je při prodeji výrobku povinen spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout takové informace, aby se kupující mohl dostatečně seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se způsobem jeho dopravy a s úhradou a lhůtou dodání. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví. zakoupené věci.

Informace o nových výrobcích:
Na každé objednávce v její spodní části je poznámka o našem pravidelném informování zákazníků o nových či promo výrobcích mailem. Objednávkou nám k zasílání udělujete souhlas. Pokud si tyto informace nepřejete doručovat, oznamte nám to prosím mailem na elkup@seznam.cz slovem "neposílat" nebo se přímo v nabídce odhlaste ze zasílání. Děkujeme a věříma, že tato služba pro Vás bude prospěšná.

Záruční servis
Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce, nebo provozovatel nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba zákonná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu - faktuře. Pro záruční servis u prodávajícího postačuje doložení prodejního dokladu (faktury), dokladu o zaplacení zboží či jiné prokázání nákupu zboží u prodávajícího.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Úhrada poštovného
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně. Kupující bude telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

Odstoupení od smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení má být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem: kurska@drogerieelkup.cz nebo písemně na adresu Elkup spol. s r.o., Kurská 3, 625 00 Brno. Poštovné v tomto případě hradí prodávající.

Pokud chcete zboží vrátit, je třeba dodržet následující postup:
Chcete-li vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená, můžete tak učinit bez udání důvodu do 14 dnů po obdržení Vašeho nákupu. Zboží vraťte i s fakturou, která bude stornována. Poštovné v tomto případě hradí prodávající.

Část zásilky, kterou jste si objednali omylem, lze vrátit taktéž do 30 dnů na adresu odesilatele (standartní lhůta 14 dnů). Zaplaťte prosím celou fakturovanou částku a peníze za vrácené zboží Vám budou poslány obratem po vyřízení reklamace, nejpozději však do 14 dnů.

Část nebo celou zásilku poškozenou dopravou. Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Doporučujeme vždy si zásilku prohlédnout před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.
Pokud spotřebitel u dodaného výrobku poruší originální obal, není možné takové zboží dodavateli vrátit - dodavatel z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.
POZOR: Dbejte prosím na to, abyste zboží zasílali v pevném obalu, nejlépe v krabičce. Nedojde tak k porušení originálního obalu produktu.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkůmprávních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Menu

Pro okamžitý nákup klikněte na letáček.

http://www.drogerieelkup.cz/index.php?nid=3419&lid=CZ&oid=&tabpage=&taboffset=&fn=eshopsearch&eshop_stext=saga&eshop_sopt_name=Y&eshop_price_from=&eshop_price_to=

http://www.drogerieelkup.cz/index.php?nid=3419&lid=CZ&oid=&tabpage=&taboffset=&fn=eshopsearch&eshop_stext=pronto%20electr&eshop_sopt_name=Y&eshop_price_from=&eshop_price_to=

http://www.drogerieelkup.cz/index.php?nid=3419&lid=CZ&oid=491020&tabpage=0&taboffset=0&epc=6180

SEO Rozcestník

TOPlist

Toplink - katalog odkazů

TOPlist

http://www.drogerieelkup.cz/

Nákupní koš
Košík je prázdný
Vyhledat v katalogu

21. 4. Alexandra

Zítra: Evženie

Pro okamžitý nákup klikněte na letáček.

http://www.drogerieelkup.cz/index.php?nid=3419&lid=CZ&oid=&tabpage=&taboffset=&fn=eshopsearch&eshop_stext=fa+t%C4%9Blov%C3%A9&eshop_sopt_name=Y&eshop_price_from=&eshop_price_to=

http://www.drogerieelkup.cz/index.php?nid=3419&lid=CZ&oid=&tabpage=&taboffset=&fn=eshopsearch&eshop_stext=garnier+7days&eshop_sopt_name=Y&eshop_price_from=&eshop_price_to=

http://www.drogerieelkup.cz/index.php?nid=3419&oid=404361&lid=CZ&fn=eshopsearch&eshop_stext=garnier%20essentials%20kr%C3%A9m%20vr%C3%A1sky

http://www.drogerieelkup.cz/index.php?nid=3419&oid=404361&lid=CZ&fn=eshopsearch&eshop_stext=ultralift

pro okamžitý nákup klikněte na letáček

Návštěvnost stránek

354061
TOPlist